Brussels
Smart City

Ons volgend event

Brussels Smart City: gemeenten en burgers in het digitale tijdperk - 17/05/18

De events rond het project Brussels Smart City lopen nog tot 2019. Na de thema’s onderwijscultuur en economie gaat het volgende event dieper in op de lokale besturen, en zal het zich dus richten tot gemeentelijke verkozenen en gemeenteambtenaren.

De digitale revolutie heeft onze manier van leven veranderd maar zet ook heel wat in beweging bij gemeentebesturen. De digitale samenleving is een ongelofelijke kans voor lokale ontwikkeling: de dienstverlening aan burgers kan verbeterd worden, het sociaal weefsel kan sterker worden... Dat hebben de Brusselse gemeenten goed begrepen en ze krijgen voor die nieuwe ontwikkelingen ook de steun van het Gewest. Overal ontstaan er digitale projecten op heel uiteenlopende vlakken: online administratie, sociale media, participatieve tools, intelligent beheer van infrastructuur, open data… Brussel als smart city krijgt vorm, ook in de 19 gemeenten!

Wat is de rol van lokale overheden in de nieuwe dynamiek die de digitale revolutie op gang brengt? Welke rol kan technologie spelen in het democratisch proces, om burgerparticipatie aan te moedigen? Hoe kunnen we technologie inzetten om administratieve processen en het bestuur van een gemeente te vereenvoudigen? Hoe kan nieuwe technologie de politiediensten helpen? Wat zijn goede voorbeelden die navolging verdienen?

Dat zijn maar enkele vragen die aan bod zullen komen tijdens het volgende Brussels Smart City event. Houd 17 mei alvast vrij in uw agenda !
Meer info

Onze voorbije evenementen

Brussels
Smart City for Economy

13/11/2017


Digitalisering als succesfactor voor uw bedrijf

Meer info

Brussels
Smart City for Culture

13/06/2017


Kunst en cultuur in het digitale tijdperk

Meer info

Brussels
Smart City for Education

08/03/2017


Meer info

Brussels
Smart City Event

03/05/2016


Sprekers met naam, die dagelijks actief betrokken zijn bij Smart City projecten, deelden op het Brussels Smart City Event hun kijk op slimme steden met de eregenodigden van het evenement: de inwoners van Brussel. Het event werd afgesloten met de voorstelling van de eerste Brussels Smart City Ambassadeur, professor Pieter Ballon.

Meer info

Brussels
Smart City Summit

03/06/2015


De Brussels Smart City Summit bracht in Brussel actieve beslissingnemers en experten van de smart city bijeen, onder wie Boyd Cohen, Michael J. Dixon of Cheryl D. Miller. Hun uitdaging: Brussel als een smart city bedenken.

Meer info

Andere evenementen

Created by