Brussels
Smart City
- iedereen digitaal!

- iedereen digitaal! Brussels Smart City - iedereen digitaal! 2018-12-01 12:00:00 2018-12-01 17:00:00 Sint-Gorikshallen Sint-Goriksplein, 1 - 1000 Brussel Een ‘smart’ gewest moet streven naar maatschappelijke integratie. Voor iedereen. Digitale inclusie is daarbij natuurlijk niet meer weg te denken. Gelukkig zijn er tegenwoordig heel wat innovatieve oplossingen om digitale geletterdheid te ondersteunen. Benieuwd welke deze zijn? Kom het ontdekken op ons volgende evenement: Brussels Smart City: iedereen digitaal. Wij laten u er op een ludieke, interactieve manier kennis mee maken! Er zijn heel wat verenigingen die de digitale kloof willen verkleinen om zoveel mogelijk mensen de vruchten te laten plukken van online diensten en andere aspecten van de digitale revolutie. Hoe deze vzw’s precies te werk gaan, ontdekt u dus op zaterdag 1 december van 12 tot 17 uur in de Sint-Gorikshallen. Wees van de partij, want de digitale trein dendert vastberaden voort en laat zijn stempel na op onze professionele én persoonlijke sfeer. Het evenement staat open voor iedereen. Houd onze website in het oog voor praktische details en updates.

Sprekers


Speaker

Ilse Mariën, VUB imec-SMIT


,,Ilse Mariën werkt sinds 2007 bij imec-SMIT, een onderzoekscentrum verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze werkte actief mee aan projecten over digitale uitsluiting en e-inclusie, zoals “De digitale kloof van de tweede graad in Vlaanderen”, “Digital games for empowerment and inclusion”', en “Sociale Staat Vlaanderen”. Begin 2016 verdedigde ze met succes haar doctoraatsonderzoek, dat inging op de oorzaken van digitale uitsluiting en de identificatie van duurzame e-inclusiestrategieën. Sinds 2016 werkt ze bij imec-SMIT als postdoctoraal onderzoekster, waar ze het IDEALiC-project leidt, een vierjarig onderzoeksproject dat voortbouwt op de inzichten uit haar doctoraatsonderzoek en focust op het uittekenen van een kader voor een toekomstig e–inclusiebeleid op lokaal, regionaal en federaal niveau.

Speaker

Céline Vanderborght, CIRB-CIBG


,,Céline Vanderborght is “Smart City Manager” voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Na haar ervaring als e-Government Manager, en na het bekronen van haar studies voor commercieel ingenieur met een diploma Urbanisme en Duurzame Ontwikkeling, sensibiliseert en stimuleert ze de regionale Smart City projecten. Daarbij besteedt ze bijzondere aandacht aan de thema’s Open Data, databeheer en burgerlijk engagement. In het kader van dit evenement zal ze de verschillende toepassingen en diensten voorstellen die het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) te bieden heeft.

Speaker

Véronique Guisen, L’atelier du web


,,Véronique Guisen is de directrice van Atelier du Web, de openbare computerruimte van Sint-Gillis. Tijdens haar opleiding journalistiek en fotografie raakte ze geïnteresseerd in internet en de “communicatieve kracht” van dat medium. Zestien jaar later richtte ze twee openbare computerruimten op, één in Anderlecht (Teknoweb) en één in Sint-Gillis (Atelier du web). Ze stond ook mee aan de wieg van CABAN, een netwerk dat de Brusselse actoren samenbrengt die zich inzetten voor digitale inclusie.

Speaker

Heleen Huysentruyt, Wijkpartenariaat De Schakel


,,Heleen Huysentruyt is de coördinatrice van vzw Wijkpartenariaat De Schakel, geïntegreerde wijkwerking voor sociale wijkontwikkeling en armoedebestrijding in de Brabantwijk in Schaarbeek. Als licentiaat Germaanse Talen, medewerkster taalstimulering en leerkracht alfabetisering (Bru-taal, OKAN Anneessens-Funck, CVO Brussel-Lethas) heeft ze altijd al geijverd voor geletterdheid. Als straathoekwerkster (JESvzw) en als etnografisch onderzoekster (UAntwerpen, VUB) bestreed ze sociale uitsluiting vanaf de basis. Vzw Wijkpartenariaat-De Schakel ijvert voor sociale verandering via een bottom-up-aanpak gebaseerd op de behoeftes en interesses van minderbedeelden. Het digitale aanbod van de werking ontstond in 2013 op vraag van de bezoekers van de vzw en evolueert sindsdien mee met hun noden. Duurzaam Digitaal Weerbaar als project speelt zowel in op de behoefte aan digitale toegang en toegankelijke leerkansen als op duurzame toegang voor wie een computer heeft.

Speaker

Cédric Swaelens, BeCode


,,Cédric Swaelens is de Operations Director van BeCode, vormingscentra om te leren programmeren. Studenten bij BeCode krijgen een intensieve opleiding van zeven maanden rond webtechnologieën waarmee ze zelf websites en apps kunnen ontwerpen. Cédric Swaelens is ook gastdocent projectmanagement aan het Collège Illya Prigogine, projectmanager bij de Brusselse Kamer van Koophandel en medeoprichter van Life.Simpler. In het verleden werkte hij voor uitgevers van CRM-software.

Speaker

Stephan Salberter, Ecole 19


,,Stephan Salberter is de Managing Director van 19, een innoverende, gratis school. 19 biedt een onderwijsvorm zonder leerkrachten of diploma. Stephan Salberter zelf studeerde af binnen de scholengroep ICHEC – ISC Saint-Louis – ISFSC en heeft 20 jaar ervaring in de Belgische en internationale financiële sector. Na verschillende communicatiefuncties bij uiteenlopende bankengroepen richtte hij in 2017 communicatiebureau Kersel op. Hij is van vele markten thuis, waaronder management, marketing en communicatie.

Speaker

Véronique De Leneer, Maks


,,Véronique de Leener is de directrice en oprichtster van vzw Maks, die ernaar streeft om kwetsbare doelgroepen in het Brussels gewest te betrekken bij digitalisering. Maks organiseert instaplessen voor pc, workshops in digital storytelling voor jongeren en volwassenen, en programmeerlessen voor kinderen en tieners van acht tot veertien jaar en vijftien tot achttien jaar. Véronique heeft een lerarendiploma en heeft ook jarenlang aan het hoofd gestaan van een centrum voor alternerend leren (Frans: CEFA, Centre d'Éducation et de Formation en Alternance).

Speaker

Pascal Thirifays, Digital seniors


,,Pascal Thirifays is communicatie- en marketingconsultant. Sinds 2008 geeft hij les aan het ISFCE in Brussel en het IPESPS in Seraing. Hij buigt zich ook over het bedrijfsleven in het kader van de GREPAN (Groupe d’Entreprise du Parc Industriel de Naninne), waarvan hij voorzitter en vervolgens ondervoorzitter was. Hij heeft een passie voor nieuwe technologie en digitalisering en richtte in 2008 zijn eerste bedrijf op, A2NM, dat gespecialiseerd is in websiteontwerp. Een jaar geleden stond hij mee aan de wieg van Digital Seniors, een startup die technologie voor iedereen toegankelijk wil maken via tools (tablets en smartphones) en apps op maat van oudere en/of hulpbehoevende personen. Die tools moeten bijdragen aan de zelfstandigheid en veiligheid van het doelpubliek.

Speaker

Yves Bernard, iMal


,,Yves Bernard studeerde architectuur en informatica. Hij werkte gedurende 10 jaar als wetenschappelijk onderzoeker, waarvan 5 jaar bij Philips Research Laboratory. In de vroege jaren ’90 richtte hij één van de eerste Europese multimedia studio’s op, waar hij kunst en cultuur CD-Roms maakte waarvan meerdere prijsgekroond (o.m. Milia d’Or 1998). In 1999 stichtte hij iMAL (Interactive Media Art Lab), een laboratorium voor mediakunsten. Hij was (mede)commissaris van talrijke tentoonstellingen in Brussel: CONTinENT (2000), F2F (2003), Infiltrations Digitales (2004), openLAB (2005), Art+Game (2006), Hybrid World (2007), Holy Fire (2008), Anarchronisme (2015), Welcome to the Future (2015). Hij is auteur en mede-auteur van kunstwerken die het internet en de reële wereld koppelen, zoals Martini Ground Zero, OFFFCAM et The Gate. Hij onderwijst Digitale Kunsten aan het ERG (Brussel) en aan het Carré des Arts (Bergen) en is eveneens directeur van iMAL, Center for Digital Cultures and Technology waar hij het artistiek programma vorm geeft.

Speaker

Steven Palmaers, Brussels Jazz Weekend


,,Steven Palmaers heeft 20 jaar ervaring in communicatie en marketing bij evenementenbureaus en als festivalorganisator. Hij is voorzitter en stichtend lid van de vzw Kobalt Works, die zich bezighoudt met moderne dans. Hij is ook stichtend lid van en geeft administratieve ondersteuning aan vzw LaboLobo, en is Business developer bij Tzar Event Agency en Humphrey restaurant. In 2016 werd hij vicevoorzitter van vzw OnWheelz en sinds 2017 is hij stichtend lid en directeur van vzw Jazz Projects. Verder is hij organisator van het Brussels Jazz Weekend, waarvan hij het beheer, de financiën, de partnerschappen en de digitale ontwikkeling op zich neemt.

Speaker

Stefan Platteau, Fobagra


,,Stefan Platteau is de coördinator van de vzw Fobagra, een bevoorrechte partner van de Brusselse socio-educatieve actoren die werken aan digitale inclusie. Fobagra is betrokken bij het uitbaten van een tiental openbare computerruimten in het Brussels gewest, die zich meestal richten op kwetsbare doelgroepen. Fobagra is actief in sociale economie en wil mensen weer aan het werk helpen. Daarom wil de vzw haar kennis en werkwijze overbrengen aan een nieuwe lichting jonge vormingsmedewerkers. Stefan Platteau is ook heel actief binnen het CABAN-netwerk van alle Brusselse actoren die de digitale kloof proberen te dichten.

Speaker

Jean-Benoît Dufour, Solival


,,Na zijn masterdiploma psychopedagogie had Jean-Benoît Dufour verschillende jobs. Hij werkte als opleider van animatoren en vrijwilligers, was projectverantwoordelijke in de gezondheidszorg en werkte als businessanalist in de IT-sector. Momenteel is hij directeur van Solival, een vzw die advies geeft en oplossingen aanreikt om mensen met een fysieke, mentale of zintuiglijke beperking zelfstandig te helpen wonen. Deze diensten zijn volledig gratis en voor iedereen toegankelijk.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION AU FUTUR SMART DE BRUxelles

Galerij
Save the date

Created by