Brussels
Smart City
- iedereen digitaal!

- iedereen digitaal! Brussels Smart City - iedereen digitaal! 2018-12-01 12:00:00 2018-12-01 17:00:00 Sint-Gorikshallen Sint-Goriksplein, 1 - 1000 Brussel Een ‘smart’ gewest moet streven naar maatschappelijke integratie. Voor iedereen. Digitale inclusie is daarbij natuurlijk niet meer weg te denken. Gelukkig zijn er tegenwoordig heel wat innovatieve oplossingen om digitale geletterdheid te ondersteunen. Benieuwd welke deze zijn? Kom het ontdekken op ons volgende evenement: Brussels Smart City: iedereen digitaal. Wij laten u er op een ludieke, interactieve manier kennis mee maken! Er zijn heel wat verenigingen die de digitale kloof willen verkleinen om zoveel mogelijk mensen de vruchten te laten plukken van online diensten en andere aspecten van de digitale revolutie. Hoe deze vzw’s precies te werk gaan, ontdekt u dus op zaterdag 1 december van 12 tot 17 uur in de Sint-Gorikshallen. Wees van de partij, want de digitale trein dendert vastberaden voort en laat zijn stempel na op onze professionele én persoonlijke sfeer. Het evenement staat open voor iedereen. Houd onze website in het oog voor praktische details en updates.

Smart Village


SmartVillage Atelier du web - OCR van de gemeente Sint-Gillis

Atelier du web - OCR van de gemeente Sint-Gillis


,,Atelier du Web is een openbare computerruimte die in de eerste plaats de digitale kloof moet verkleinen en iedereen kansen bieden om te leren werken met de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën.

https://www.atelierduweb.be

SmartVillage BeCode

BeCode


,,BeCode brengt deelnemers aan het intensief dagprogramma van 7 maanden tijd de essentie van de webtechnologie bij zodat ze zelf websites en apps kunnen ontwikkelen. De opleiding is gratis en verbindt meta-leren aan een actieve methodologie. De opleiding staat open voor iedereen, met voorrang voor werkzoekenden.

https://becode.org

SmartVillage Blindenzorg Licht en Liefde

Blindenzorg Licht en Liefde


,,Blindenzorg Licht en Liefde ijvert sinds 1924 voor een rechtmatige plaats en een kwaliteitsvol en comfortabel leven voor blinden en slechtzienden, en dit voor, door en met de mensen zelf. BLL biedt een pakket aan expertise over compenserende hulpmiddelen, technieken.

http://blindenzorglichtenliefde.be

SmartVillage Brailleliga

Brailleliga


,,De Brailleliga biedt blinde en slechtziende personen ondersteuning op hun traject naar zelfstandigheid en bij hun integratie in de samenleving. De liga verdedigt hun belangen en noden en sensibiliseert het grote publiek.

http://braille.be

SmartVillage Brusselleer – Centrum voor Basiseducatie

Brusselleer – Centrum voor Basiseducatie


,,Brusselleer is het Centrum voor Basiseducatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We organiseren diverse opleidingen om vaardigheden aan te leren en verder te ontwikkelen: NT2-cursussen, NT2-alfabetisering NT2, wiskunde, ICT… Cursisten kunnen bij ons terecht om (beter) te leren werken op een laptop, smartphone of tablet. Brusselleer werkt ook samen met andere organisaties om de digitale kloof te dichten.

https://www.basiseducatie.be/brusselleer/

SmartVillage Castii - center arts, sciences, technologies, innovations and inclusion

Castii - center arts, sciences, technologies, innovations and inclusion


,,In het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het project CASTII (Centre Arts, Sciences, Technologies, Innovations and Inclusion) geselecteerd, dat gedragen wordt door iMAL. Deze steun zal iMAL in staat stellen haar infrastructuur uit te breiden en te renoveren. Een vernieuwend programma van activiteiten, aangepast aan de lokale bevolking van de kanaalzone en ontwikkeld met de twee sociale partners van het project, LES vzw en het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Molenbeek, zal een nieuw publiek naar het centrum brengen (opening eind 2019). De stand van CASTII, uitgebaat door leden van iMAL, LES vzw en HCSS / Fablab'ke, presenteert de resultaten van de verschillende digitale activiteiten

http://www.castii.be

SmartVillage Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest


,,Het CIBG is de instelling van openbaar nut die, binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wil uitgroeien tot de technologisch neutrale, competitieve, betrouwbare en hoogkwalitatieve partner van elk openbare instelling die, met kennis van zaken en op proactieve wijze, vernieuwende en samenhangende ICT-technologieën wenst in te voeren, met de bedoeling om enerzijds de eigen werking efficiënter te maken, en anderzijds te zorgen voor gebruikervriendelijke diensten voor Brusselaars, ondernemingen en bezoekers.

http://www.cibg.brussels

SmartVillage CF2D

CF2D


,,CF2D is een bedrijf uit de sociale economie dat diensten verstrekt en onderzoek verricht op het vlak van duurzame ontwikkeling. CF2D zet in op innovatie bij het creëren van activiteiten en nieuwe jobs.

http://www.cf2d.be

SmartVillage CodeNPlay

CodeNPlay


,,Om kinderen klaar te stomen voor de digitale maatschappij van morgen organiseert CodeNPlay opleidingen voor leerlingen uit het lager onderwijs en hun leerkrachten om hen aan de hand van robotica door een IT-bril naar de wereld te laten kijken.

http://www.codenplay.be

SmartVillage Digital Seniors by FMD sprl

Digital Seniors by FMD sprl


,,Seniors Tab is een nieuwe totaaloplossing voor het gebruik van IT bij oudere en/of hulpbehoevende personen. De oplossing zet in op zelfstandigheid en veiligheid maar kan ook worden gebruikt voor ontspanning, cultuur, informatie, en om het geheugen en de reflexen te trainen.

http://digital-seniors.be

SmartVillage Ecole 19

Ecole 19


,,19 is een innoverende informaticaschool. Ze is gratis en verstrekt onderwijs zonder leerkracht en zonder diploma’s. Ze is het hele jaar de klok rond open, 7 dagen op 7. Het opzet van de school is de specifieke doelgroep van jongeren tussen 18 en 30 jaar aan werk te helpen.

http://s19.be

SmartVillage Fablab’ke

Fablab’ke


,,Het FabLab'ke maakt deel uit van het CASTII-project en is gevestigd in het Huis van Culturen en Sociale Cohesie van Molenbeek. Het educatieve FabLab is niet alleen bedoeld voor kinderen, tieners en gezinnen, maar ook voor klasgroepen en leraren van Molenbeek. Het FabLab is een creatieve werkplaats waar je zo goed als alles kunt creëren met tal van innovatieve machines zoals 3D-printers en lasersnijders, maar er zijn ook klassieke houtbewerkingsmachines en elektronisch en informatica-apparatuur.

http://fablabke.be

SmartVillage fablabmobile.brussels

fablabmobile.brussels


,,Fablabmobile brussels is een Brussels project dat jongeren sensibiliseert en opleidt op het vlak van technologieën voor digital creation. Het project zoekt de jongeren van 10 tot 18 jaar zelf op met een Tech Truck en fabfietsen die zijn uitgerust met een 3D-printer en een roboticakit.

http://fablabmobile.brussels

SmartVillage Fobagra

Fobagra


,,Vzw Fobagra werkt rond digitale inclusie en socioprofessionele inschakeling en richt zich daarbij op kansarme doelgroepen. De vzw biedt actoren uit de sociaal-educatieve sector (vzw’s, gemeenten, OCMW’s, bibliotheken…) diensten aan om hen te helpen bij de werking van hun openbare computerruimte en om hun publiek te leren werken met ICT.

http://fobagra.net

SmartVillage Gluon

Gluon


,,Gluon legt de link tussen wetenschap, technologie en kunst. Het educatief programma van Gluon bestaat uit de STARTS Academy (woensdagnamiddag in Fablab Brussels), de Gluon Labs (tijdens de schoolvakanties) en pop-updemonstraties in scholen en culturele centra.

http://gluon.be

SmartVillage HackYourFuture Belgium

HackYourFuture Belgium


,,HackYourFuture is een programmeerschool voor vluchtelingen, elke zondag in BeCentral. Het 6 maanden durende programma bestaat uit 8 modules van 3 weken. De lesgevers zijn vrijwillige coaches.

http://hackyourfuture.be

SmartVillage Handyfriend

Handyfriend


,,Handyfriend brengt gezinnen van een persoon met een (lichamelijke en/of geestelijke) beperking in contact met zorgverleners.

http://handyfriend.be

SmartVillage Innoviris, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie

Innoviris, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie


,,Innoviris is het Brussels Instituut voor wetenschappelijk onderzoek. Het instituut heeft als taak onderzoek, ontwikkeling en innovatie te ondersteunen en te stimuleren via de financiering van vernieuwende projecten van Brusselse ondernemingen en onderzoekscentra.

http://www.innoviris.be

SmartVillage Interface3

Interface3


,,Interface3 moedigt vrouwen aan om de digitale samenleving mee vorm te geven aan de hand van 11 kwalificerende opleidingen in de IT-sector en in beroepen die intensief gebruik maken van nieuwe informatietechnologie. 76% van de vrouwen die de opleiding volgen, vinden binnen het jaar werk!

http://interface3.be

SmartVillage itsme

itsme


,,itsme®, de digitale identiteitsapp van alle Belgen. Veilig inloggen, gegevens delen of tekenen, alleen nog met je gsm. Die waslijst aan wachtwoorden en gebruikersnamen, weg ermee. Met de itsme®-app laat je makkelijk weten wie je bent en log je overal veilig in. 1 app en 1 code, in alle rust en veiligheid Makkelijk je gegevens delen, ja, maar je wilt niet zomaar alles prijsgeven. Met itsme® weet je precies wanneer en welke gegevens je deelt. Volledige controle over je data Met itsme® heb je geen kaartlezer meer nodig om je digitale acties af te ronden. Gewoon de 5 cijfers van je itsme®-code invoeren en klaar. Bye bye kaartlezer! Gedaan met alle papierwerk, teken met itsme®. Deze gekwalificeerde elektronische handtekening vervangt uw handgeschreven handtekening en zal je leven makkelijker maken. Geen administratieve rompslomp meer.

https://www.itsme.be

SmartVillage Kamelego vzw

Kamelego vzw


,,De vzw Kamelego biedt de zeven belangrijkste Vlaamse krantenkoppen aan in gesproken vorm voor personen met een leesbeperking (blinden, slechtzienden, mensen met dyslexie, laaggeschoolden…). Die audiokranten kunnen online gelezen worden via de "anderslezen" app in iOS en Android. De basisgedachte is dat iedereen op de hoogte moet kunnen blijven van nieuws, cultuur, sport…

http://kamelego.be

SmartVillage Le Wagon

Le Wagon


,,Le Wagon biedt ondernemers en creatievelingen een bootcamp van 9 weken aan om webdeveloper te worden. Deelnemers verwerven kennis en vaardigheden die nodig zijn om een idee tot een prototype uit te werken. Er is geen technische achtergrond nodig, motivatie volstaat.

http://lewagon.com/brussels

SmartVillage Luisterpuntbibliotheek

Luisterpuntbibliotheek


,,Luisterpunt is de Vlaamse bibliotheek voor personen met een leesbeperking (blinden, slechtzienden, mensen met een fysieke beperking, afasie of dyslexie). De collectie bestaat uit ± 26.000 Daisy-luisterboeken (op cd of online) en ± 15.000 brailleboeken. Lid worden, boeken lenen en verzenden is gratis.

http://luisterpuntbibliotheek.be

SmartVillage Maks

Maks


,,Maks vzw werkt al 20 jaar aan digitale inclusie en mediawijsheid in de kansarme buurten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij Maks vzw kan je allerlei digitale activiteiten volgen: programmeren, een basiscursus computer, een digitaal storytelling, een video-cv enz.

http://maksvzw.org

SmartVillage MolenGeek

MolenGeek


,,De opdracht van MolenGeek is nieuwe technologieën en innoverend ondernemerschap bereikbaar te maken voor iedereen en vooral voor wie geen academische vooropleiding of technologische bagage heeft. Daarvoor rekent Molengeek op haar Coding School, korte opleidingen, hackathons, incubator en coworking space.

https://molengeek.com

SmartVillage My Jack

My Jack


,,My Jack is een oplossing die bejaarden helpt om langer thuis te blijven wonen. Elk lid van My Jack heeft daarvoor een persoonlijke assistent die de noden van de oudere persoon evalueert en alle diensten die hij of zij nodig kan hebben centraliseert en activeert.

https://myjack.be

SmartVillage Octapi

Octapi


,,OCTAPI werkt aan slimme woningen en een veilige omgeving voor senioren. Een communicatieplatform zorgt ervoor dat alles in de woning goed verloopt en stelt de familie gerust. Het platform brengt alleenstaande personen en hun zorgverleners ook dichter bij elkaar.

https://octapi.eu

SmartVillage Œuvre Nationale des Aveugles

Œuvre Nationale des Aveugles


,,Sinds 1922 werkt ONA met en voor blinde en slechtziende personen. Dankzij verschillende buurtdiensten ondersteunt ONA de integratie van mensen met een visuele beperking in de samenleving.

https://ona.be

SmartVillage Roue de secours vzw

Roue de secours vzw


,,Vzw Roue de secours leert kinderen en jongeren coderen.

SmartVillage Solival vzw

Solival vzw


,,Vzw Solival geeft gratis technisch advies om mensen met een fysieke, mentale of zintuiglijke beperking en mensen die hulpbehoevend zijn te helpen om zelfstandig thuis te wonen.

https://solival.be

SmartVillage Soulo

Soulo


,,Soulo versterkt de band tussen bewoners van woonzorgcentra en verzorgend personeel. Families leggen het levensverhaal van hun verwante vast en delen dit met het woonzorgcentrum. Soulo is gratis voor woonzorgcentra en bewoners.

https://soulo.be

SmartVillage Steunpunt Woningaanpassing Brussel

Steunpunt Woningaanpassing Brussel


,,Het Steunpunt Woningaanpassing Brussel is een initiatief van het Kenniscentrum WWZ en de regionale dienstencentra Thuiszorg Brabant (Socialistische Mutualiteit) en Iris Thuiszorg (CM). Het Steunpunt wil sensibiliseren, informeren en begeleiden naar aangepast en toegankelijk wonen, in bijzonder voor ouderen en personen met een beperking in Brussel (Gewest). Deze mensen leven vaak nog in een onaangepaste woning.

http://kenniscentrumwwz.be/woningaanpassing

SmartVillage Survivinginbrussels

Survivinginbrussels


,,Survivinginbrussels.be is een nieuw webplatform om daklozen en zorgverleners te helpen. Het platform werkt intuïtief, is heel gebruiksvriendelijk en werd ontwikkeld op basis van de noden die door gebruikers zelf geformuleerd zijn. De informatie op de website wordt in realtime voorgesteld.

http://survivinginbrussels.be

SmartVillage Wijkpartenariaat-De Schakel

Wijkpartenariaat-De Schakel


,,Wijkwerking voor Sociale Wijkontwikkeling en Armoedebestrijding in de Brabantwijk. WP-DS stemt zijn werking af op de noden van zijn doelpubliek en zet momenteel sterk in op cultuur- en vrijetijdsparticipatie, de digitale samenleving, levenslang leren en welbevinden van mensen in armoede. De digitale werking van WP-DS focust op de materiële (toegankelijkheid en duurzaamheid) en niet-materiële (vaardigheden, ondersteuning) aspecten van de digitale kloof.

https://facebook.com/deschakelschaarbeek/


MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION AU FUTUR SMART DE BRUxelles

Galerij
Save the date

Created by