Brussels
Smart City
- Fiber to the School

- Fiber to the School Brussels Smart City - Fiber to the School 2019-11-27 11:00:00 2019-11-27 16:00:00 Athénée Royal Crommelynck Orbanlaan 73, 1150 Sint-Pieters-Woluwe "Jong verbonden, virtueel geleerd"! Het is zo ver: eind dit jaar zullen alle middelbare scholen in het Brusselse gewest uitgerust zijn met breedbandinternet. Dat opent voor de betrokken scholen heel wat deuren, maar laat ook vele vragen rijzen. Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest heeft dan ook besloten om het volgende Brussels Smart City-event te wijden aan geconnecteerde scholen. Gastlocatie van dienst is het Koninklijk Atheneum Crommelynck in Sint-Pieters-Woluwe. Op het programma van deze dynamische, leerrijke en inhoudelijk ijzersterke dag staan de volgende activiteiten: kennisdeling tussen de directeurs en directies van de Brusselse middelbare scholen, een interactieve opleiding en animatie voor leerlingen van basis- en middelbare scholen, en workshops voor leerkracht en ouder. Prik 27 november dus alvast in uw agenda!

Sprekers


Speaker

Olivier Bogaert


,,Al sinds 1997 is Olivier Bogaert rechercheur bij de Computer Crime Unit. Vandaag is hij er woordvoerder voor alles wat de veiligheid in ICT-omgevingen betreft. Sinds 2008 verzorgt hij op Classic 21, een radiozender van de RTBF, “Surfons Tranquille”, een radiorubriek rond de risicopreventie verbonden aan het Internet en aan informatica in het algemeen. Samen met Damien Vandermeersch, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, is hij auteur van meerdere boeken waarbij onder meer "Surfons Tranquille" en "Le web sans risques", beide verschenen bij de éditions Racine.

Speaker

Christophe Butstraen


,,Als lesgever en bemiddelaar krijgt Christophe Butstraen regelmatig te maken met probleemsituaties bij adolescenten die niet goed zijn getraind in het omgaan met nieuwe technologieën. Hij specialiseerde zich daarom in preventie en begeleiding op dat vlak, met conferenties, voordrachten in de klas en workshops waarin hij leerlingen, leraars en ouders hierrond samenbrengt. Hij is auteur van "Internet, mes parents, mes profs et moi – Comment surfer responsable" (De Boeck uitg.) en samen met Anne de Labouret co-auteur van "Parlez du porno à vos enfants avant qu’Internet ne le fasse" (T.Souccar uitg.).

Speaker

Vanessa Dubois


,,Vanessa Dubois werkte tien jaar lang in de scholen van de gemeente Elsene als kleuteronderwijzeres tot ze overstapte naar de Europese scholen. Ze wordt geboeid door informatica en nieuwe technologieën en treedt hierover in gesprek met de ouders via haar klasblog. Ze werkt ook aan een digitaal portfolio bestemd voor de leerlingen en maakt deel uit van een werkgroep rond pedagogische toepassingen van nieuwe technologieën in de Europese scholen.

Speaker

Hervé Feuillien


,,Hervé FEUILLIEN is sinds 1994 algemeen directeur van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG). Als Instelling van Openbaar Nut wil het CIBG de technologisch neutrale, competitieve, betrouwbare en kwalitatieve partner worden van elke Brusselse overheidsinstelling die met kennis van zaken en proactief vernieuwende en coherente ICT-oplossingen wil invoeren. Het CIBG wil zijn diensten voor Brusselaars, ondernemingen en bezoekers zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

Speaker

Denis Jacquemin


,,Denis Jacquemin is oprichter van de digitale dienst Konecto App, waarlangs ondertussen meer dan 200 scholen efficiënt communiceren met de ouders. Uitgaand van zijn eigen ervaringen als ouder ontwikkelde deze informaticus van opleiding deze app. De dienst evolueert met de verwachtingen van zijn gebruikers mee en ontwikkelt hiertoe steeds nieuwe functies.

Speaker

Valérie Lega


,,Valérie Lega begon haar loopbaan in 2004 als lesgever in de school La Source in Evere. Drie jaar later volgde haar overplaatsing naar de instelling Clair-Vivre, een school die de Freinet-pedagogie hanteert, en waar ze sinds 2011 directeur is. In haar voortdurende streven naar verbetering voerde ze in september 2018 de Konecto app in op haar school om vlotter in contact te kunnen treden met de ouders van haar 870 leerlingen.

Speaker

Abed Mellouli


,,Abed Mellouli heeft een academische opleiding in letteren en geschiedenis en is vandaag titelvoerend studieprefect van het Koninklijk Atheneum Crommelynck in Sint-Pieters-Woluwe. Hij was ook actief als adviseur Onderwijs bij de Ministers van Onderwijs Joëlle MILQUET en Marie-Martine SCHYNS. Zijn school is de gastlocatie van ons evenement "Fiber To The School: jong verbonden, virtueel geleerd".

Speaker

Benjamin Nizet


,,Tijdens zijn opleiding talen en romaanse literatuur kwam Benjamin Nizet tot het besef hoe belangrijk kennisdeling is en besliste daarom de website “enseignons.be” op te zetten, waar lesgevers onbeperkt terechtkunnen met documenten, meningen en ervaringen. Hij werkte als opleider voor leraars en als onderzoeker didactiek Frans aan de Universiteit van Namen. Vandaag is hij Account Manager Education bij Microsoft voor België en Luxemburg. Hij begeleidt scholen en universiteiten bij hun digitale transformatie.

Speaker

Nicolas Roland


,,Nicolas Roland is de oprichter van Caféine.Studio, waar hij Learning Experience Designer is. Hij begeleidt onderwijs- en opleidingsinstellingen bij het uittekenen van pedagogische vernieuwingen. Als onderzoeker Onderwijswetenschappen aan de ULB vervult hij tevens een leeropdracht binnen een programma dat zich toespitst op de digitale mogelijkheden bij het lesgeven in het hoger onderwijs.

Speaker

Sara Van Zandycke


,,Als deskundige digitale ontwikkeling helpt Sara zowel kinderen als bejaarden bij het onder de knie krijgen van nieuwe technologieën en leidt workshops in scholen en bedrijven. Zij ziet het als haar opdracht om mensen op hun gemak te stellen zodat ze in volle autonomie aansluiting kunnen vinden bij deze sterk evoluerende wereld. Ze is ook oprichtster van Digibeta, een thuishulp- en consultancybedrijf in het gebruik van technologische middelen.

Speaker

Renaud Fleusus


,,Als aardrijkskundeleraar in het Koninklijk Atheneum Crommelynck stelde Renaud Fleusus in de loop van de voorbije zeven jaar vast hoe groot de weerslag van het digitaal aspect is geworden op zijn onderwijspraktijk. Hij stapte van de retroprojector rechtstreeks over naar een digitaal schoolbord en apps, wat het leerproces niet enkel een grotere dynamiek verleende, maar ook zijn eigen evaluatiemethodes aanzienlijk moderniseerde.

Speaker

Christophe Demal


,,Christophe DEMAL is sinds 2018 projectmanager binnen IRISnet voor het regionale project Fiber To The School. Hij heeft een rol in de coördinatie en opvolging van de installatiewerkzaamheden met het Fibre-team, alsook in het toezicht op de administratieve formaliteiten.

Speaker

Thierry Joachim


,,Thierry Joachim is sinds 2012 algemeen directeur van IRISnet. Ontstaan uit een Publiek-Privé-Partnership (PPP) tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) en Orange Belgium, heeft IRISnet een essentiële missie: het beheer van de uitbreiding van het breedband glasvezelnetwerk te verzekeren op het grondgebied van het Gewest en de betrokken telecommunicatiediensten aanbieden. Om beter te communiceren, om van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Smart City te maken.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION AU FUTUR SMART DE BRUxelles

Galerij
Save the date

Created by