Brussels
Smart City
- Fiber to the School

- Fiber to the School Brussels Smart City - Fiber to the School 2019-11-27 11:00:00 2019-11-27 16:00:00 Athénée Royal Crommelynck Orbanlaan 73, 1150 Sint-Pieters-Woluwe "Jong verbonden, virtueel geleerd"! Het is zo ver: eind dit jaar zullen alle middelbare scholen in het Brusselse gewest uitgerust zijn met breedbandinternet. Dat opent voor de betrokken scholen heel wat deuren, maar laat ook vele vragen rijzen. Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest heeft dan ook besloten om het volgende Brussels Smart City-event te wijden aan geconnecteerde scholen. Gastlocatie van dienst is het Koninklijk Atheneum Crommelynck in Sint-Pieters-Woluwe. Op het programma van deze dynamische, leerrijke en inhoudelijk ijzersterke dag staan de volgende activiteiten: kennisdeling tussen de directeurs en directies van de Brusselse middelbare scholen, een interactieve opleiding en animatie voor leerlingen van basis- en middelbare scholen, en workshops voor leerkracht en ouder. Prik 27 november dus alvast in uw agenda!

Smart Village


SmartVillage Action et Recherche Culturelles

Action et Recherche Culturelles


,,Action et Recherche Culturelles is een organisatie die in de context van het levenslang leren activiteiten verzorgt in verband met de digitale maatschappij en de diversiteit van de mondige burger. De vzw organiseert opleidingen informatica in zijn Openbare Computer Ruimte en op locatie, dicht bij de behoeften van de deelnemers. Ze beschikt daarvoor over een mobiel computerlokaal.

https://arc-culture-bruxelles.be/

SmartVillage Athénée royal Crommelynck

Athénée royal Crommelynck


,,Het Koninklijk Atheneum Crommelynck te Sint-Pieters-Woluwe is een Franstalige school die deel uitmaakt van het officiële “Wallonie-Bruxelles”-net. De school beschikt over een kleuterklas, een sectie lager onderwijs en een sectie secundair. De school heeft ook een internaat voor meisjes en een voor jongens. Het atheneum is opgericht in 1956, het werd herdoopt tot Crommelynck in 1994, als hommage aaan de pianisten Patrick en Taeko Crommelynck.

https://acrommelynck.online/

SmartVillage Bibliothèques sans Frontières

Bibliothèques sans Frontières


,,Sinds 2007 werkt Bibliothèques Sans Frontières aan kennisverwerving bij een publiek dat hiervan het verst is verwijderd. De organisatie stelt dat de toegang tot en de controle over informatie vandaag aan de basis ligt van de meeste ongelijkheden. Ze werkt in 50 landen en 23 talen aan de hand van 28 000 thema’s rond de grote wereldwijde uitdagingen.

www.bibliosansfrontieres.org

SmartVillage CIBG

CIBG


,,Het CIBG is de instelling van openbaar nut die, binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wil uitgroeien tot de technologisch neutrale, competitieve, betrouwbare en hoogkwalitatieve partner van elk openbare instelling die, met kennis van zaken en op proactieve wijze, vernieuwende en samenhangende ICT-technologieën wenst in te voeren, met de bedoeling om enerzijds de eigen werking efficiënter te maken, en anderzijds te zorgen voor gebruikervriendelijke diensten voor Brusselaars, ondernemingen en bezoekers.

www.cibg.brussels

SmartVillage IRISnet

IRISnet


,,Ontstaan uit een Publiek-Privé-Partnership (PPP) tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en Orange Belgium, heeft IRISnet een essentiële missie: het beheer van de uitbreiding van het breedband glasvezelnetwerk te verzekeren op het grondgebied van het Gewest en de betrokken telecommunicatiediensten aanbieden. Om beter te communiceren, om van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een smart city te maken.

https://irisnet.brussels/nl/

SmartVillage Livescope

Livescope


,,Livescope is een centrum voor virtuele realiteit van 250m² groot in het legendarische omroepgebouw aan het Flageyplein. Een drakeninvasie tot staan brengen, een bom onschadelijk maken of met een team ontsnappen uit een mijnschacht, een ruimteschip besturen, een evenwichtsoefening op grote hoogte, tekenen in 3D, een bezoek brengen aan Tokyo of New York… Livescope biedt tal van mogelijkheden voor ontspanning, avontuur en ontdekking.

https://www.livescope.be

SmartVillage Microsoft Innovation Center Brussels

Microsoft Innovation Center Brussels


,,Het Microsoft Innovation Center Brussels is een vzw die ontstond uit een publiek-private samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Microsoft. Het doel ervan is de IT-sector in het Brussels Gewest te ontwikkelen, met een bijzondere focus op SaaS- en Cloud-technologieën.

http://www.mic-brussels.be

SmartVillage MolenGeek

MolenGeek


,,De opdracht van MolenGeek bestaat erin nieuwe technologieën en innoverend ondernemerschap bereikbaar te maken voor iedereen en vooral voor wie geen academische vooropleiding of technologische bagage heeft. Daarvoor rekent Molengeek op haar Coding School, korte opleidingen, hackathons, incubator en coworking space.

http://molengeek.com

SmartVillage We are coders

We are coders


,,We are coders heeft als opdracht om jongeren de digitale logica bij te brengen door ze te leren programmeren in een creatieve en ludieke omgeving. De organisatie stelt zich tot doel deze competentie bij te brengen aan een zo breed mogelijk publiek en zo bij te dragen aan het dichten van de digitale kloof.

www.wearecoders.org


MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION AU FUTUR SMART DE BRUxelles

Galerij
Save the date

Created by