Brussels
Smart City

Contact


Het CIBG verzamelt alleen persoonsgegevens in de mate die nodig is om een specifieke functie te vervullen. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden hergebruikt.

De verzamelde gegevens zijn de volgende:

  • In het kader van een inschrijvingsformulier voor evenementen:
    • Naam, voornaam, e-mailadres, functie, werkgever, leeftijd, geslacht, taal
    • Er wordt eveneens gevraagd of de deelnemer contact wilt blijven houden.
    • Het deel waarvoor men zich in wilt schrijven
  • ontvangst van en een antwoord op vragen over de evenementen

Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor het volgende rechtmatige doeleind:

  • Inschrijving voor een evenement
  • Uitnodigingen voor komende evenementen

Voor de website event.smartcity.brussels is de verwerkingsverantwoordelijke CIBG – Kunstlaan, 21 – 1000 Brussels.

Overeenkomstig de Europese verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beschikt de gebruiker over volledige duidelijkheid op de verwerking van zijn gegevens. De gebruiker kan de hieronder vermelde rechten laten gelden door aan de verwerkingsverantwoordelijke een ondertekend en gedateerd verzoek te richten, vergezeld van een kopie van beide zijden van zijn identiteitskaart, dat hij ter plaatse overhandigt of per post opstuurt naar het volgende adres Privacy – CIBG – Kunstlaan 21 – 1000 Brussel – of door te mailen naar privacy@cibg.brussels. Als u het antwoord op een verzoek aangaande uw persoonlijke gegevens niet toereikend vindt, kunt u mailen naar onze Data Protection Officer: dpo@cibg.brussels of een brief sturen naar het volgende adres: Data Protection Officer, CIBG, Kuntlaan 21, 1000 Brussel. Indien hij het verzoek ter plaatse overhandigt, bezorgt de persoon die het ontvangt de auteur van het verzoek onmiddellijk een gedateerd en ondertekend ontvangstbewijs.

Het document met de wettelijke voorschriften inzake de AVG is beschikbaar in onze Disclaimer.

Ik aanvaard de voorwaarden inzake de verwerking van persoonsgegevens uit de disclaimer van deze website.

U hebt de voorwaarden van onze disclaimer niet aanvaard. Uw bericht kan niet worden verzonden.

Verzenden

There is a technical issue, please try later...

Dank u. Uw boodschap is verzend...Created by